DFDS underskriver ny ARK kontrakt

ARK DANIA ankommer til Esbjerg d. 1/5-2016. Foto: Michael Koefoed-Hansen

Når dansk eller tysk forsvar deltager i NATO beredskab eller militære øvelser og operationer uden for landets grænser, vil DFDS også i fremtiden stille RoRo færger til rådighed for søtransporten af militært materiel og udstyr. Det er resultatet af en aftale, som blev underskrevet i dag, tirsdag den 24. november 2020, af oberstløjtnant Morten Kranker og Bo T. Nielsen for forsvaret samt Peder Gellert og Henrik Tidblad for DFDS.

Morten Kranker er chef for forsvarets Joint Movement and Transportation Organization (JMTO), som leverer strategisk transport for forsvaret. Bo T. Nielsen er direktør for ARK-projektet, et dansk-tysk samarbejde, der sikrer dansk og tysk forsvar adgang til og rådighed over kapacitet til søtransport i henhold til nationernes egne forpligtelser over for NATO.

Aftalen, der er indgået efter et offentligt udbud af opgaven, erstatter en tidligere aftale mellem forsvaret og DFDS og løber i samlet seks år.

Aftalen omfatter i alt syv RoRo færger fra DFDS flåde. Nemlig de seks RoRo færger ARK DANIA, ARK GERMANIA, BRITANNIA SEAWAYS, FINLANDIA SEAWAYS, MAGNOLIA SEAWAYS OG SUECIA SEAWAYS, samt en RoRo færge, som der ikke er sat navn på. I det daglige vil færgerne sejle med gods på DFDS’ færgeruter og blive stillet til rådighed for militæret, når og i det omfang forsvaret anmoder om det. Når færgerne sejler for forsvaret, vil de være underlagt ARK Projektet i JMTO.

Morten Kranker er meget tilfreds med udsigten til et fortsat godt samarbejde om at tilvejebringe en efterspurgt kapacitet til dansk og tysk forsvar samt NATO. Forsvaret løser en række opgaver med kapaciteterne, og Danmark har f.eks. under den store NATO-øvelse Trident Juncture i 2018, i samarbejde med Nederlandene og under anvendelse af nogle af færgerne haft ansvaret for koordination, planlægning og levering af en række allieredes strategiske søtransport af materiel til og fra øvelsen.

”Jeg er både glad og stolt over at kunne fortsætte vores succesrige samarbejde med forsvarets ARK-enhed og over den rolle, aftalen giver DFDS i et konkurrencedygtigt offentligt-privat samarbejde, der sikrer at skibe og ressourcer udnyttes optimalt.”

Peder Gellert, chef for DFDS’ færgedivision og medlem af koncernledelsen

 

”Som følge af dette samarbejde har forsvaret deltaget i en lang række internationale øvelser og militære og humanitære operationer med DFDS-skibe, herunder den danskledede FN-opgave med at sejle kemikalier ud af Syrien, transporten af kemikalier ud af Libyen, FN’s ebola-indsats i Østafrika, som Danmark har høstet stor anerkendelse for, samt en række andre vigtige opgaver.”

Peder Gellert.

Kilde: DFDS

Om Michael Koefoed-Hansen

Redaktør og ejer af Færgenyt. Har udgivet 3 bøger om dansk færgefart, på forlaget Starnia, samt drevet hjemmesiden ”The ferry site” siden 1998. ”The ferry site” hører i dag til blandt de største private hjemmesider med information omkring færger.

Se alle indlæg af Michael Koefoed-Hansen →