Lolland Kommune sender færgeplan i høring

FEMØSUND i Kragenæs d. 25/4-2019. Foto: Michael Koefoed-Hansen

Klima- Teknik, og Miljøudvalget i Lolland Kommune har sendt ”Strategi for Fremtidens Færgefart” ud i 8 ugers offentlig høring. Høringen gælder færgeoverfarterne til de tre øer Askø, Fejø og Femø, som i dag betjenes af tre færger (ASKØ, CHRISTINE og FEMØSUND) som hver betjener hver sin ø, samt reservefærgen SMÅLANDSHAVET, som kommunen købte fra DTU i 2022.

De tre af færgerne er ved at nå en alder, hvor udskiftning kommer på tale. Desuden sejler alle fire færger på olie, hvilket ikke passer godt med den fremtidige klimastrategi, hvor CO2 udledning derfor vil blive beskattet hårdere.

Kommunen søgte derfor tilskud fra staten til en ny grøn færge i november 2021, og fik tilsagn om godt 26 millioner kroner. Prisen for en nye elfærge, samt anlæg anslås til at være 106 millioner kroner. Kommunen skal derfor finde ca. 80 millioner kroner, hvilket er mange penge for en fattig kommune.

Da der i dag, er en meget fin betjening af de tre øer, i forhold til andre kommuner, ønsker Lolland Kommune derfor at skære i udgifterne, samtidig med at færgeflåden bliver moderniseret, så den passer til kommunens fremtidige økonomiske råderum.

Administrationen i Lolland Kommune anbefaler derfor følgende ændringer fra 1. januar 2024.

  • Reservefærgen SMÅLANDSHAVET sælges.
  • Ruten Bandholm – Askø, ændres til Kragenæs – Askø, så alle tre ruter udgår fra Kragenæs. Dermed kan færger og personale nemmere bruges på alle tre øer.
  • Antallet af gange afgange reduceres, især i ydertiderne.
  • Beredskabsfærgen nedlægges.

Det vil kunne give en årlig besparelse på ca. 5,3 millioner kroner.

SMÅLANDSHAVET oplagt i Bandholm d. 24/5-2021. Foto: Michael Koefoed-Hansen

Der bestilles en ny elfæge til at afløse FEMØSUND. Den skal i første omgang primært sejle på Kragenæs – Femø ruten. Det planlægges at bestille færgen selv, og ikke være en del af Danske Standardfærger, da det virker for dyrt, i forhold til selv at bestille en ny færge. Indsættelsen af en ny elfærge vil give en yderligere årligbesparelse på ca. 2,3 millioner kroner.

Når det ikke længere kan betale sig at holde ASKØ i drift, skal den nye elfærge også betjene Askø, og dermed vil antallet afgange blive endnu mere reduceret. Desuden skal der købes en elektrisk passagerbåd med plads til 12 passagerer, når ASKØ tages ud af drift, som skal bruges i ydertimerne.

ASKØ ankommer til Bandholm d. 25/4-2019. Foto: Michael Koefoed-Hansen

Når der formentlig i 2028 åbnes for en ny pulje til grøn færgedrift, skal det undersøges om CHRISTINE skal retrofittes til eldrift, eller om der skal bygges en ny elfærge, og dermed søges penge til det valgte.

CHRISTINE ankommer til Kragenæs d. 25/4-2019. Foto: Michael Koefoed-Hansen

Kilde: Lolland Kommune

Om Michael Koefoed-Hansen

Redaktør og ejer af Færgenyt. Har udgivet 3 bøger om dansk færgefart på forlaget Starnia, samt drevet hjemmesiden ”The ferry site” siden 1998. ”The ferry site” hører i dag til blandt de største private hjemmesider med information omkring færger.

Se alle indlæg af Michael Koefoed-Hansen →