Boreal Sjø lukker Lauvvik – Oanes ruten midlertidigt

PETTER DASS på vej fra Oanes til Lauvvik d. 16/7-2020. Foto: Michael Koefoed-Hansen

På grund af en kraftig reduktion i antallet af rejsende på Lauvvik – Oanes ruten, har det norske rederi Boreal Sjø, valgt at lukke ruten midlertidigt fra i dag mandag. Antallet af daglige biler på ruten, er faldet fra over 900 i januar til nu under 100 biler om dagen. I sommers lå den på mellem 600 og 700 biler om dagen.

“Myndighetspålagte restriksjoner for å hindre spredningen av covid-19 rammer også sambandet, og vi ser at trafikken går betydelig ned i takt med økt koronasmitte i samfunnet. Nå forventer vi at trafikken vil falle ytterligere som følge av myndighetenes anbefalinger om hjemmekontor og å begrense unødvendige reiser.”

Steinar Mathisen, daglig leder i Boreal Sjø.

Boreal Sjø overtog retten til at sejle på ruten ved årsskiftet, og driver ruten på kommerciel basis, uden offentligt tilskud. Ruten konkurrerer delvist med Ryfast tunnelen, som også åbnede ved årsskiftet, og som går mellem Stavanger og Tau. Det var meningen at denne tunnel, skulle være en betalingstunnel fra d. 30. marts 2020, men indtil videre er det blevet udskudt på ubestemt tid, pga. Covid-19.

“Vi har selvsagt på et tidlig stadium undersøkt mulighetene for å søke koronarelaterte kompensasjonsordninger for Lauvvik – Oanes, men det eksisterer ikke ordninger som dekker dette sambandet.”

Steinar Mathisen.

PREIKESTOLEN oplagt i Sandnes d. 16/7-2020. Foto: Michael Koefoed-Hansen

Boreal Sjø startede ruten op med færgen PREIKESTOLEN, og den sejlede indtil d. 20. marts 2020, hvor ruten første gang blev lukket ned pga. corona. Da ruten startede op igen d. 26. juni, var det med den lidt mindre færge PETTER DASS, for at prøve at reducere omkostninger på ruten.

“Både medarbeidere og ledelse i Boreal har jobbet på spreng for å holde driften i gang på tross av at vi har tapt betydelige summer på sambandet. Nå er trafikken så lav at vi er nødt til å innstille.”

Steinar Mathisen.

Boreal Sjø har dog stadig langsigtede planer for ruten, og som bl.a. går ud på, at ruten skal betjenes af en elektrisk færge.

“Våre framtidsplaner for sambandet er fortsatt de samme, og dette arbeidet pågår for fullt. Torsdag ble det klart at Miljødirektoratet har autorisert Kjerag og Preikestolen som nasjonale turiststier, og vi ser fram til å gjøre Lauvvik – Oanes til en grønn inngangsport til Ryfylke.”

Steinar Mathisen.

Kilde: Boreal Sjø

Om Michael Koefoed-Hansen

Redaktør og ejer af Færgenyt. Har udgivet 3 bøger om dansk færgefart, på forlaget Starnia, samt drevet hjemmesiden ”The ferry site” siden 1998. ”The ferry site” hører i dag til blandt de største private hjemmesider med information omkring færger.

Se alle indlæg af Michael Koefoed-Hansen →