Destination Gotland øger brugen af biogas

VISBORG. © Segerberg Media

Destination Gotland har taget et afgørende skridt mod fremtidens fossilfri transport. Som det første store færgeselskab i verden med både gods- og persontrafik, er Destination Gotland begyndt med storskala og kontinuerlig iblanding af biogas i naturgassen. Fra uge 7, er iblandingen af ​​biogas, blevet øget fra en til ti procent, hvilket giver en emissionsreduktion svarende til 9.000 tons CO2 om året.

I 2019 og 2020 tog Destination Gotland et første skridt mod fossilfri skibsfart gennem investeringen i to nye færger VISBORG og GOTLAND, der sejler på naturgas, LNG. Dette hjalp med at reducere kuldioxidemissionerne med ca. 20 procent. Da skibenes motorer er bygget til også at køre på biogas, var dette en afgørende investering for gradvist at kunne øge andelen af ​​biogas i tanken.

Nu er det næste skridt taget. Fra denne uge køres Gotlands trafik med 10 procent biogas som brændstof. Foranstaltningen betyder, at Destination Gotland nu ligger foran sin klimakøreplan, hvor målet er at reducere kuldioxidemissionerne med 70 procent inden 2030 sammenlignet med 2010.

“Det här är ett otroligt viktigt steg för oss, och jag är stolt och glad över att vi är med och bidrar till sjöfartens utveckling mot minskade utsläpp. Vi är fast beslutna att ställa om till en klimatsmart Gotlandsresa och senast 2045, helst mycket tidigare, ska Gotlandstrafiken vara helt fossilfri.”

Christer Bruzelius, direktør i Destination Gotland.

Biogas er en vedvarende energikilde, produceret af bionedbrydeligt husholdningsaffald eller rester fra landbrugs- og fødevareindustrien. Biogasproduktion er et eksempel på, hvordan man får så meget som muligt ud af råmaterialer og fremmer den cirkulære økonomi.

Dagens nyheder om storblanding af biogas havde indtil for kun få år siden været en umulighed. Men takket være øget produktion af biogas og indførelsen af ​​en certificeret brændstofblanding med biogas og naturgas er det nu muligt at tage det næste store klimatrin.

“Priset på biogas är fortfarande betydligt högre jämfört med naturgas, och bränsleskiftet innebär en stor investering. Vinsten i form av kraftigt minskade utsläpp gör dock investeringen motiverad.”

Christer Bruzelius.

Kilde: Destination Gotland

Om Michael Koefoed-Hansen

Redaktør og ejer af Færgenyt. Har udgivet 3 bøger om dansk færgefart, på forlaget Starnia, samt drevet hjemmesiden ”The ferry site” siden 1998. ”The ferry site” hører i dag til blandt de største private hjemmesider med information omkring færger.

Se alle indlæg af Michael Koefoed-Hansen →