Rønne Havn A/S får medhold i retssag mod Danske Færger A/S

POVL ANKER oplagt i Rønne d. 19/4-2019. Foto: Michael Koefoed-Hansen

Rønne Havn A/S og Danske Færger A/S (som blev fusioneret ind i Molslinjen A/S i december 2018) har, siden Danske Færger A/S i foråret 2018 ikke fik forlænget sin kontrakt om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, været uenige i fortolkningen af nogle aftaleretlige forpligtelser, som Danske Færger A/S havde i forbindelse med ophør af besejlingen af Rønne Havn.  Rønne Havn A/S rejste derfor en retssag mod Danske Færger A/S i 2018, som blev endeligt behandlet ved Retten På Bornholm i starten af juli måned. Parterne har siden afventet byrettens dom.

Den er nu kommet og rettens konklusion er, at Rønne Havn A/S får medhold i sin fortolkning af de indgåede aftaler.

”Vi har fra starten været af den opfattelse, at vores krav overfor Danske Færger A/S ifm. ophøret af besejlingen af Bornholm var berettigede, hvorfor vi valgte at gå rettens vej, da vi ikke kunne opnå et forlig med Danske Færger A/S. Kravene vedrører restfinansieringen af de anlæg, som Danske Færger A/S har fået etableret og benyttet. Kravene omhandler også de tilhørende reetableringsforpligtelser.”

Thomas Bendtsen, administrerende direktør, Rønne Havn A/S.

Ifølge Retten På Bornholm så drejer sagen sig om:

”Hvorvidt Danske Færger A/S er forpligtet til dels at betale restgælden på tre mellem parterne indgåede finansierings- og brugsaftaler, dels at foretage reetablering af anlæg omfattet af aftalerne og en i 1999 mellem parterne tilsvarende indgået (og bortset fra reetableringsforpligtelsen i øvrigt opfyldt og indfriet) finansierings- og brugsaftale.”

Hos Rønne Havn A/S er der naturligvis glæde ved rettens domfældelse:

”Vi er glade og tilfredse med udfaldet.”

Thomas Bendtsen.

Også hos havnens bestyrelsesformand, Thomas Thors, ses der med tilfredshed på rettens afgørelse:

”Rønne Havn A/S har haft et langt og godt samarbejde med Danske Færger A/S frem til at Danske Færger A/S ikke vandt udbuddet i 2018. Det er godt at vi – med rettens hjælp – nu kan få sat et punktum for denne sag og på en måde, som også er til gavn for Bornholm.”

Thomas Thors.

Sagens samlede domsbeløb er mere end 50 millioner kr.

Kilde: Rønne Havn

Om Michael Koefoed-Hansen

Redaktør og ejer af Færgenyt. Har udgivet 3 bøger om dansk færgefart på forlaget Starnia, samt drevet hjemmesiden ”The ferry site” siden 1998. ”The ferry site” hører i dag til blandt de største private hjemmesider med information omkring færger.

Se alle indlæg af Michael Koefoed-Hansen →