2020 – Et udfordrende år for Color Line

SUPERSPEED 1 ankommer til Hirtshals d. 18/7-2017. Foto: Michael Koefoed-Hansen

2020 har været et krævende år for Color Line, primært på grund af store operationelle udfordringer og begrænsninger som følge af regeringspålagte begrænsninger i forbindelse med covid-19 pandemien. I det ekstraordinære år 2020 var omsætningen 2,6 mia. NOK sammenlignet med 5,3 mia. NOK i et normalt år (2019). Det samlede antal rejsende var 1.255.046, hvilket er et fald på næsten 70 procent sammenlignet med året før. Driftsomkostningerne var NOK -2.630 millioner mod NOK -4.215 millioner året før. Lidt over 2.000 medarbejdere er permitteret som følge af den reducerede aktivitet i rederiet.

COLOR MAGIC afgår fra Oslo d. 24/7-2020. Foto: Michael Koefoed-Hansen

Fra begyndelsen af ​​corona året 2020 valgte Color Line en proaktiv strategi baseret på grundige analyser af situationen nationalt og internationalt.

“Hensikten var fortløpende å kunne ta beslutninger for å redusere kommersiell risiko og sikre etterlevelse av de pålegg og instrukser som myndighetene iverksatte.”

Trond Kleivdal, administrerende direktør  i Color Line.

COLOR CARRIER i Oslo d. 24/7-2020. Foto: Michael Koefoed-Hansen

Color Line har lagt vægt på at opretholde den samfundskritiske godstransport og har i perioden transporteret næsten den samme lastvolumen som i et normalt år, hovedsageligt med de tre færger COLOR CARRIER, SUPERSPEED 1 og SUPERSPEED 2.

Hovedmålsettingen i 2020 har vært å trygge driften og å sikre markedsposisjonen til Color Line, samt legge til rette for at selskapet er godt forberedt når samfunnet igjen åpner opp.

Trond Kleivdal.

I 2020 har der været fokus på omkostningsreducerende tiltag samt dimensionering af det fremtidige omkostningsniveau for at sikre en effektiv og dynamisk organisering blandt andet gennem centralisering og anvendelse af tilgængelig teknologi.

“Color Line er derfor godt rigget for å skyte fart i 2021, og vil kapitalisere på sentrale markedstrender innen selskapets kjerneområder reiseliv og transport så snart myndighetene igjen åpner for ordinær trafikk.”

Trond Kleivdal.

Kilde: Color Line

Om Michael Koefoed-Hansen

Redaktør og ejer af Færgenyt. Har udgivet 3 bøger om dansk færgefart, på forlaget Starnia, samt drevet hjemmesiden ”The ferry site” siden 1998. ”The ferry site” hører i dag til blandt de største private hjemmesider med information omkring færger.

Se alle indlæg af Michael Koefoed-Hansen →