ELLEN ude af drift det meste af november

ELLEN i Søby d. 1/6-2019. Foto: Michael Koefoed-Hansen

Ærøfærgernes nye færge ELLEN, vil være ude af drift fra mandag d. 11. november til fredag til d. 29. november (uge 46 til 48), begge dage inklusiv. Mens ELLEN er ude af drift, vil der ikke blive sejlet på ruten Søby – Fynshav.

I den periode skal der laves en del optimeringen af det elektriske system ombord, som gør at det ikke kan ske mens den er i drift, da der kræver grundig gennemtestning.

De tre store ændringer der skal foretages i løbet af uge 46-48 er:

  1. Udskiftning af op til 168 batterimoduler. ELLEN har i alt 840 batterimoduler, fordelt på i alt 20 såkaldte ’strenge’. I alt skulle de 840 moduler kunne levere op til 4.300 kWh, men nogle af modulerne yder ikke optimalt, og ELLEN lades derfor i øjeblikket kun op til 3.400 kWh. Dette er rigeligt til at sejle en returtur, men gør det svært at sejle f.eks. syv ture om dagen, med havneophold hvor der pga. sejlplanen ikke kan lades fuldt op hver gang. Derfor bliver de moduler der under testperioden er blevet identificeret som dårligere ydende udskiftet, så alle batterier yder lige godt. Dermed forbedres batteriernes kapacitet også generelt – de knapt så gode batterier påvirker nemlig også ladningen af de højest ydende batterier.
  2. Power Management Systemet der blandt andet styrer ladningen og afladningen af batterierne skal optimeres, så det bliver endnu mere intelligent og automatisk, og dermed hjælper med til at sikre at batteriernes ydelse forbedres. Der skal blandt andet ændres kode i softwaren så de enkelte batteristrenge kan køre mere uafhængigt af hinanden og dermed ikke holder hinanden tilbage i forhold til ladning og forbrug. 
  3. Software og signaler til ladesystemet skal optimeres. ELLEN lades via i alt fire såkaldte ladelinjer, med hver op til 1000 kW kapacitet. Siden idriftsættelsen er det blevet klart at ikke alle fire linjer kobler til hver gang der skal lades, hvilket enten betyder at der ikke lades på fuld kraft eller at mandskabet skal bruge en del af havnetiden (hvor der ellers skulle lades) til at fra- og tilkoble ladningen. Dette er særlig problematisk når ELLEN samtidig sejler med batterier der ikke yder fuldt ud og derfor er endnu mere afhængig af at der kan lades med fuld styrke hver eneste gang ELLEN er i havn. 

Kilde: Ærø Kommune

Om Michael Koefoed-Hansen

Redaktør og ejer af Færgenyt. Har udgivet 3 bøger om dansk færgefart, på forlaget Starnia, samt drevet hjemmesiden ”The ferry site” siden 1998. ”The ferry site” hører i dag til blandt de største private hjemmesider med information omkring færger.

Se alle indlæg af Michael Koefoed-Hansen →