Hansa Destinations indstiller sejladsen

DROTTEN i Nynäshamn. © Rederi AB Gotland

Svenske Rederi AB Gotland (Gotlandsbolaget) har meddelt at deres datterselskab Hansa Destinations indstiller sejladsen på ruten Nynäshamn – (Visby) – Rostock. Ruten blev åbnet d. 30. august 2021 med rederiets færge DROTTEN. Den fik følgeskab af den chartrede RoRo færge ELIANA MARINO i slutningen af april 2022, så de kom op på 6 dobbeltture om ugen.

Ruten blev oprettet med økonomisk støtte fra det svenske Ekobonus program, og fik tildelt 74,2 millioner svenske kroner i støtte, fordelt over 2021 og 2022. Da antallet fragtenheder ikke har været som forventet ved ansøgningen har rederiet kun fået udbetalt 26 millioner svenske kroner i støtte. Der er ikke tildelt støtte til 2023, og da antallet af fragtenheder som nævnt ikke er kommet op på det forventet antal, samt de høje brændstofpriser, har rederiet derfor besluttet ikke at sejle i 2023.

“Vi har drivit linjen under snart 1,5 år och har under en tid utvärderat lönsamheten och framtidsutsikterna för 2023. Det extrema omvärldsläget har medfört kraftigt ökade bränslepriser, vilket gör att trafiken inte bär sig, och utsikterna för 2023 är inte finansiellt gångbara. Vi har dessutom haft svårt att få upp volymerna för godstransporter, vilket leder till alltför låga intäkter. Detta har också lett till att den ekobonus vi blivit beviljade inte kunnat betalas fullt ut och den miljönytta vi haft som mål inte kunnat uppnås.”

Håkan Johansson, direktør for Gotlandsbolaget.

Rederi AB Gotland har dog ikke helt droppet ruten, og man vil senere i 2023 undersøge om forholdende har ændret sig så meget, at man kan starte ruten op igen i 2024.

“En linje som tar godstransporter från väg till sjö och även innebär en direktlänk för passagerare mellan både Nynäshamn och Visby till och från kontinenten, är någonting vi fortfarande tror på. Det finns stora klimatbesparingar att göra genom att förflytta transporterna. Förutsatt att bränslepriset sjunker och att vi kan konstatera ett positivt marknadsintresse kommer vi att utvärdera möjligheten att starta upp trafiken igen 2024.”

Håkan Johansson, direktør for Gotlandsbolaget.

ELIANA MARINO afslutter trafikken på ruten, når den ankommer til Rostock i dag (18/12-2022). Den vil herefter blive tilbageleveret. DROTTEN fortsætter på ruten indtil d. 4. januar, hvor den ankommer til Nynäshamn.

Kilder: Rederi AB Gotland og Sjöfarts tidningen

Om Michael Koefoed-Hansen

Redaktør og ejer af Færgenyt. Har udgivet 3 bøger om dansk færgefart på forlaget Starnia, samt drevet hjemmesiden ”The ferry site” siden 1998. ”The ferry site” hører i dag til blandt de største private hjemmesider med information omkring færger.

Se alle indlæg af Michael Koefoed-Hansen →