DFDS varsler opsigelse af ca. 650 ansatte

PEARL SEAWAYS udfor Helsingborg d. 20/5-2018. Foto: Michael Koefoed-Hansen

DFDS har i dag, varslet at ca. 650 ansatte i hele koncernen bliver opsagt. DFDS har i øjeblikket omkring 8.600 medarbejdere. Årsagen er Covid-19 situationen, som gør, at der ikke er så mange passagerer, som rejser med DFDS færger. DFDS vil derfor tilpasse koncepter og driften til de nye markedsvilkår, hvor en højere andel af passagererne primært vil bruge DFDS til transportformål, herunder ferierejser. Ombordkoncepter og -tilbud vil derfor blive forenklet.

Det er både DFDS A/S og Metal Maritimes håb, at udviklingen i passagerantal og den generelle rejselyst hurtig vender tilbage, således at mange af opsigelserne kan annulleres i de kommende måneder og de ansatte kan vende tilbage til arbejdet ombord.

DFDS vil desuden satse mere på fragtdelen af deres forretning, da den del ikke er underlagt de samme restriktioner af myndighederne, som passagerdelen. Fragtmængderne i 2. kvartal har været bedre end forventet på de fleste områder.

Fyringerne skal give en årlig besparelse på 250 millioner danske kroner, hvoraf der i år, allerede forventes en besparelse på 50 til 75 millioner kroner.

I DFDS oprindelige plan, var 220 af de opsagte danskere, men efter at Metal Maritime har forhandlet med DFDS, er det tal blevet reducereret til under 190, og der forhandles om alternative løsninger, så tallet kan komme længere ned.

Oprindelig havde DFDS også planlagt at opsige folk indenfor dæk og maskinen, men her er det lykkedes Metal Maritime, at få taget disse reduktioner af bordet, så det er derfor primært indenfor catering, at fyringerne finder sted.

Med virkning fra den 29. juni vil DFDS forlade den danske hjemsendelsesordning.

Kilder: DFDS og Metal Maritime

Om Michael Koefoed-Hansen

Redaktør og ejer af Færgenyt. Har udgivet 3 bøger om dansk færgefart, på forlaget Starnia, samt drevet hjemmesiden ”The ferry site” siden 1998. ”The ferry site” hører i dag til blandt de største private hjemmesider med information omkring færger.

Se alle indlæg af Michael Koefoed-Hansen →